เกี่ยวกับเรา

dots2

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

img-history

บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2531 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนังเทียม หนังโซลิท พีวีซีสปองค์ และแผ่นพลาสติกส์ พีวีซี โดยมีการปรับปรุงวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหลายๆ ระดับ เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยี่ห้อ “COTCO” ที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งตลาดภายในประเทศ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากการส่งออกไปประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สิงค์โปร์ ฮ่องกง ปากีสถาน ซีเรีย อียิปต์ ดูไบ ลิเบีย ศรีลังกา บราซิล เอลซาวาดอร์ ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ส่งผลให้เกิดสมดุลทางการค้ามากขึ้น

บริษัท ฯ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี บนพื้นที่ 13 ไร่ ดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ผลิตสินค้าคุณภาพมายาวนานกว่า 35 ปี

“คอทโก้ พลาสติกส์ กับความสำเร็จ”

คอทโก้ พลาสติกส์ ได้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพและความรับผิดชอบต่อลูกค้า ชุมชน สังคม กล่าวคือ:

  1. ด้านคุณภาพ

บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ มีประสบการณ์กว่า 35 ปี และด้วยพนักงานที่มีทักษะกว่า 170 คน จึงได้รับการรับรองด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้า ก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์

  1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม

บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัดได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ลูกฟุตบอล อุปกรณ์กีฬา และเบาะรถยนต์ ฯลฯ ลูกค้ามากกว่า 80% เป็นลูกค้าที่มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน จึงพิสูจน์ได้ถึงความเอาใจใส่และการบริการที่มีมาตลอดกว่า 35 ปี

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองจากการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยพัฒนากระบวนการผลิตที่ช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ ดังนี้:

– “การจัดการพลังงานอย่างสมบูรณ์ ปี 2010” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและอนุรักษ์พลังงาน ของประเทศญี่ปุ่น

– “ความเป็นเลิศด้านการจัดการพลังงานความร้อน ปี 2010” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและอนุรักษ์พลังงาน

– “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ ความสามารถ การแข่งขัน ปี 2010” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทคอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน.

award