ผลิตภัณฑ์และบริการ

dots2

ผลิตภัณฑ์และบริการ

- หนังเทียม
- พลาสติกแผ่นชนิดนิ่ม
- สินค้าสำเร็จรูป

หนังเทียมลายใหม่

- ตัดแบ่งม้วนหน้าแคบ
- พัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้า

ได้รับการรับของการควบคุมคุณภาพ ในระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

Call Us (+44)123 456 789

If you’re searching out advice, please call us. We will discover you and get in touch.