การควบคุมคุณภาพ

dots2
ควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ

– ได้รับการรับของการควบคุมคุณภาพ ในระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  • Categoryสินค้าและบริการ

แลปเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวเอง

การควบคุมคุณภาพ

เครื่องมือ
– เครื่องทดสอบแรงดึง
วัดมาตรฐาน JIS K6772
– เครื่องทดสอบการขัดถูวัสดุ
วัดมาตรฐาน ASTM D3884
– เครื่องทดสอบการทนแรงอัด
วัดมาตรฐาน ASTM D2210
– เครื่องทดสอบรอยย่นด้วยการถู
วัดมาตรฐาน GMW 3217
– เครื่องวัดสี
– เครื่องวัดความหนา
– เครื่องวัดความแข็ง
วัดมาตรฐาน JIS K 6253 ,ISO7619 , ISO868 ,ASTM D2240
– เครื่องวัดความนิ่ม
วัดมาตรฐาน ISO17235
– ทางคอทโก้จะมีการปรับเทียบเครื่องมือทดสอบคุณภาพทุกๆ 12 เดือน

รูปภาพเครื่องมือ

– ในกรณีต้องการตรวจสอบกับสถาบันภายนอก ทางเราสามารถส่งไปตรวจสอบให้ได้