หลังคารถ

dots2
หลังคารถยนต์

หลังคารถ

– สามารถผลิตพีวีซี ที่บาง และมีความยืดหยุ่นสูง
– เมื่อจับเย็บเข้ามุมจะไม่เป็นรอยย่นและฝีเข็มไม่แตก
– เน้นในเรื่องแรงเกาะหลังผ้าดี ไม่ฉีกขาดง่าย
– มีความเหนียว ไม่กรอบแตก
  • Categoryหนังเทียม