พลาสติกปิดผิวเฟอร์นิเจอร์

dots2
พลาสติกปิดผิวเฟอร์นิเจอร์

พลาสติกส์ปิดผิวเฟอร์นิเจอร์

– ความหนาสม่ำเสมอ

– ไม่รั่วซึม

– เน้นสีไม่เพี้ยน ไม่หดตัว

– ไม่ปนเปื้อนสารกลุ่ม พาทาเลท

– สามารถผลิตสีได้ตามสมัยนิยม

  • Categoryพลาสติกแผ่นชนิดนิ่ม